Tilinpäätös

Kuluneella tilikaudella 7.4. – 7.5.2006 tulos on hyvästä alusta huolimatta negatiivinen ja todennäköisesti vaikuttaa tulosta heikentävästi myös seuraavien tilikausien aikana.

Yritysjohdon kyvyt ja yrityksen yleiset ominaisuudet eivät riittäneet positiivisen tuloksen saavuttamiseen äärimmäisen nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa jossa kysyntä hetkellisen piikin jälkeen hiipui entiselleen. Koska markkinointiponnistelut keskitettiin menekin ylläpitämiseen myynnin kasvettua, palautuminen normaalitoimintoihin ja uusasiakashankintaan vie aikaa ja tästä johtuu myös seuraaviin tilikausiin todennäköisesti heijastuva negatiivinen vaikutus.

Comments are closed.